ExpoSupport - system wydarzeń specjalnych

Unikalna i nowoczesna platforma wspierająca organizatora w procesach związanych z przystosowaniem i przeprowadzeniem imprezy targowej lub konferencji. ExpoSupport wprowadza nową jakość relacji pomiędzy wszystkimi stronami procesu, dając solidny fundament nowoczesnych wydarzeń

EXS, ułatwi i zoptymalizuje przygotowanie każdego rodzaju wydarzenia oraz umożliwi jego prezentację w świecie wirtualnym, co pozwoli na rozszerzenie aktywności zwiedzających i wystawców na długi okres, zarówno przed rozpoczęciem, jak i po zakończeniu wydarzenia. 

LeCO - Logistics & eCommerce Online

Zakupy online są proste, wystarczy jedynie znaleźć interesujący nas produkt, włożyć daną rzecz do koszyka, zapłacić i wybrać formę dostawy. Od technicznej strony wygląda to inaczej. Od sprawnego zarządzania w przyjmowaniu zgłoszeń, sprawdzenia stanu w magazynie, wysyłki towarów czy kontrolę kurierów.

BCS oferuje jedne z najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych sklepu internetowego, spełniające największe wymagania oraz zapewniając sprawną obsługę.

Fresh24 - oprócz samej struktury działania wirtualnego sklepu stworzyliśmy system zarządzania magazynem, a także mobilny system współpracy z dostawcami.

System zarządzania i wspomagania pracy e-marketu pozwala na kompleksową obsługę każdego zamówienia.

 

Klient ma możliwość np.:

wyszukiwania produktów poprzez proste przechodzenie przez kategorie produktowe i wyświetlanie ich zawartości.

tworzenia listy zakupowej na podstawie produktów znajdujących się w danej chwili w koszyku.

zarządzania listami zakupowymi (dodawanie, usuwanie, modyfikowanie zawartości, ustawianie czasu do generowania zamówienia na podstawie listy)

sprecyzowania realizacji zamówienia: wybór miejsca dostawy, kalkulacja kosztu, wybór terminu dostawy, wybór sposobu płatności.

podgląd wszystkich swoich danych, w szczególności historii swoich transakcji.

oraz przeglądania przepisów, z funkcją natychmiastowej realizacji, czyli złożenie zlecenia na wszystkie produkty wchodzące w skład przepisu.

Kompleksowe przygotowanie transakcji jest oparte na 5 filarach:

1. Portal zarządzania logistyką, magazynem i produktami - gospodarka magazynowa oraz utrzymywanie optymalnych stanów magazynowych; moduł silnie wspiera proces konfekcjonowania zamówień poprzez współpracę z urządzeniami mobilnymi i podpowiadanie lokalizacji produktów, jak również kontrolowanie kompletności zamówienia;

2. Moduł logistyki zakupowej - proces zaopatrywania magazynu centralnego w potrzebne produkty; moduł ten automatycznie przygotowuje informacje o produktach, które należy zakupić wraz z nazwą i lokalizacją właściwego dostawcy; w ramach tego modułu pracuje również mobilna aplikacja wspierająca zaopatrzeniowców w ich bieżącej pracy oraz aplikacja utrzymująca komunikację z systemami dostawców w celu automatyzacji składania i realizacji wybranych zamówień;

3. Moduł dostaw - optymalne planowanie tras dostaw oraz kontrolę kompletności i terminowości dostaw poprzez zastosowanie znakowania toreb zakupowych i wyposażenie kierowców w urządzenia mobilne;

4. Portal administracyjny zapewnia utrzymanie całego sklepu; zarządzanie wszystkimi użytkownikami systemu, danymi klientów, dostawcami, kierowcami, kategoriami produktów itp.; moduł ten wspiera wewnętrzne procesy Emitenta związane z utrzymaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

5. Portal Kliencki pozwala w łatwy sposób dokonać zakupów.


Systemy Bilingowe

STOBIL dedykowany system zapewniający pełną obsługę realizowanych usług online siedem dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę, w blisko 50 przedstawicielstwach w całym kraju oraz w centrali, tj:

 • ewidencja kilkudziesięciu tysięcy przesyłek dziennie, z bezpośrednim wglądem do jej szczegółów w całym kraju w czasie rzeczywistym;
 • ewidencja klientów z pełną definicją skomplikowanych warunków wynegocjowanych umów w funkcji czasu (system nie ogranicza możliwości warunków handlowych firmy)
 • płynna definicja map kodowych umożliwiająca dokładną wycenę przesyłek uwarunkowanych trasą i odległością;
 • rzeczywista wycena online przesyłek wg warunków cennikowych oraz warunków umowy klienta;
 • fakturowanie wykonanych usług na poziomie usługi i grupy usług w zdefiniowanej dla klienta walucie;
 • okresowe bilingowanie i fakturowanie klientów przelewowych w zadanych okresach rozliczeniowych;
 • kontrola i dystrybucja faktur oraz dokumentów wewnętrznych;
 • definicja umów przedstawicielskich i okresowe rozliczanie przedstawicielstw;
 • definicja umów kurierskich i okresowe rozliczanie kurierów;
 • analiza rentowności wykonywanych usług wg zadanych kryteriów czasowych i operacyjnych;
 • analiza jakości wykonywanych usług w podziale na poszczególne etapy wykonywania usług (centrala, sortownia, przedstawicielstwo, transport zbiorczy, kurier);
 • gromadzenie i przetwarzanie dużej ilości danych odbywa się na serwerze SQL Oracle.

Przyjazny dla użytkownika interfejs, szybki dostęp do danych i duże możliwości przetwarzania zapewniają aplikacje zbudowane w MS VFP.


Mobilne Wsparcie Sprzedaży

System składający się z trzech części:

CRM (dostępny przez www), desktop i aplikacja na urządzenia typu PDA. Rozwiązanie wspomaga planowanie, kontrolę i raportowanie sprzedaży usług przez przedstawicieli handlowych. Umożliwia prognozowanie wynagrodzenia, sprawdzanie statusu realizacji usług. Rozwiązanie jest elastyczne i umożliwia mobilność jego użytkowników.

Dane wykorzystywane przez system są synchronizowane z zewnętrznym systemem działającym u klienta. System został ostatnio przystosowany dla potrzeb biznesowych Multimedia Polska SA.


Zarządzanie Zasobami Ludzkimi

Grupa Talents - to innowacyjna firma na rynku doradztwa personalnego w Polsce.

Specjalizuje się w projektach rekrutacyjnych na stanowiska wszystkich szczebli.

Na potrzeby projektów rekrutacyjnych, powstał system zarządzania talentami (pracownicy) oraz klientami (pracodawcy).

System pozwala na:

 • Zakładanie talentów i klientów;
 • Zarządzanie profilami klientów i talentów,
 • Rozwijanie profilu (w przypadku talentów) poprzez uzupełnianie modułu Master CV (uzupełnianie wykształcenia, doświadczenia zawodowego, znajomości języków obcych itp.);
 • Automatyczne generowanie zaproszeń dla klientów wraz z wysyłką e-mail w postaci dokumentów MS Word w wersji 2007 (w technologii OpenXML);
 • Kreator prezentacji - interaktywna, zautomatyzowana generacja prezentacji talenta na podstawie jego Master CV, która po wygenerowaniu do postaci HTML prezentowana jest klientom - pracodawcom w dedykowanym portalu.
 • Moduł rezerwacji spotkań - pozwala na centralne zarządzanie żądaniami spotkań klientów z talentami. Potwierdzenie spotkania w postaci e-mail oraz informacji na portalu klienta.
 • Moduł publikacji - pozwala na dystrybucję wcześniej przygotowanych prezentacji klientom.


System ten jest aplikacją desktopową zrealizowaną w technologii NET 2.0.

W skład systemu wchodzą także 3 portale:

1. Portal klienta czyli "Program Pozyskiwania Talentów". Dzięki niej, klienci mogą zarządzać swoimi profilami talentów z którymi mają ochotę nawiązać kontakt poprzez centralny moduł umawiania spotkań. Tutaj także, klienci otrzymują powiadomienia o nowych pracownikach pojawiających się w systemie i pasujących do swojego profilu branżowego.

2. Portal talenta czyli „Program Zarządzania Talentem". Jest to portal przeznaczony dla talentów - pracowników. Talenci mogą w nim uzupełniać swoje dane związane ze ścieżką rozwoju kariery zawodowej - uzupełniać Master CV.

3. Portal talenta „Mini". Portal skierowany do dużej grupy talentów niskiego szczebla.


M-Kurier

Aplikacja mobilna zapewniająca dwustronną komunikację między kurierem, a centralą.

Aplikacja może być zastosowana wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z rozdziałem zleceń dla osób znajdujących się w terenie.


M-Kurier wraz z systemem dyspozytorni zleceń tworzy integralną całość, zapewniając kompleksową obsługę zlecenia:

 • przyjęcie zlecenia
 • przydział zlecenia dla odpowiedniego kuriera, w zależności od strefy, w której się znajduje
 • przyjęcie zlecenia przez kuriera
 • doręczenie przesyłki
 • nadawanie statusów przesyłkom
 • kontrola statusów aktualnego zlecenia
 • możliwość uzyskania informacji zwrotnej dla klienta - status zlecenia

Rozproszone Systemy Kasowe

STOKASA - rozproszony system kasowy.

Przeznaczony do pobierania i wypłaty należności. Wraz z aplikacjami działającymi na końcówkach sieciowych dostarczamy moduł centralny, pełniący funkcję kontroli niezgodności oraz monitorujący cały system z oprogramowaniem raportującym.

Zaawansowany mechanizm zarządzania przepływem informacji między centralą a końcówkami sieciowymi.

Aplikacja w dynamiczny i niezauważalny dla użytkownika końcowego sposób potrafi pobierać informację z bazy centralnej, z bazy lokalnej i z pamięci podręcznej. Zapewnia to maksymalną ergonomię pracy oraz powoduje minimalny ruch sieciowy.

Możemy zintegrować system z każdym rozwiązaniem bazodanowym zastanym u klienta. Ostatnio przeprowadzane wdrożenia integrowały infrastrukturę u klienta opartą na bazach SYSBASE oraz ORACLE.

STOKASA z powodzeniem funkcjonuje u naszego klienta obsługując ponad 50 oddziałów w całej Polsce.


Motofox

System różni się od typowych programów dostępnych na rynku m.in. specyfiką obsługi. Praca w aplikacjach tego systemu nie sprowadza się tylko do wypełniania szablonów emitowanych dokumentów.

Konstrukcja Oprogramowania > koncentrujemy się na czynnościach wykonywanych przez pracowników w sposób konwencjonalny, dokumenty emitowane, są pochodną operacji podstawowych.

W module OTF kompletowane są towary, a następnie decyduje się o rodzaju transakcji, sposobie płatności, itp.

W module CTS jednakowo wygląda obsługa zawarcia umowy przedwstępnej, wprowadzenia na stan auta sprowadzonego na skład oraz samej sprzedaży samochodu. Wszystkie moduły są zintegrowane ze sobą w rozsądny sposób przy zachowaniu uprawnień właściwych poszczególnym pracownikom i działom.

Programy oparte są na bazach danych FOXPRO 2.6. a w najnowszej wersji SQL. Bazy są dostępne dla różnych systemów operacyjnych i charakteryzują się dużą sprawnością, bezpieczeństwem, spójnością zapisów oraz umiarkowaną ceną.

W systemie UNIX można ich zalety połączyć z cechami samego systemu operacyjnego i przeprowadzać automatycznie szereg czynności administracyjnych w zdefiniowanych porach np. nocne porządkowanie baz i wykonanie kopii zapasowych na taśmie.

Programy mają modułową budowę i tworzą spójny zintegrowany pakiet. Aplikacje są napisane w języku FOXPRO 2.6 lub PHP, mogą pracować zarówno w systemie UNIX , jak i na komputerach DOS i WINDOWS.

Podstawowe moduły to:

 • OTF (Obrót towarowy i fakturowanie) Zestaw programów kontrolujących gospodarkę materiałową i sprzedaż. Spójne bazy kartotek magazynowych, stanów i klientów.Możliwość aktualizacji w oparciu o cenniki producenta. Cennik posiada dużą dowolność w grupowaniu towarów i stosowaniu różnych sposobów kalkulacji cen. Uwzględnia wszystkie aspekty specyfiki punktu dealerskiego. Rozbudowany moduł inwentaryzacji ułatwia przeprowadzanie spisów z natury.
 • Moduł sprzedaży przystosowany do obsługi urządzeń fiskalnych.
 • Współpraca z aplikacjami księgowymi oraz programem serwisowym.
 • Zestaw statystyk obrotu towarowego, rentowności sprzedaży i rotacji towarów oraz moduł obsługi zamówień indywidualnych i generowanych na podstawie stanów minimalnych.

System obejmuje:

 • zamówienia i rezerwację części,
 • przygotowanie danych dla systemu zamówień producenta,
 • śledzenie stanu realizacji zamówień i zestawienia statystyczne dotyczące popytu,
 • efektywności sprzedaży i zasobów magazynowych.

CTS (System obrotu samochodami) System dostosowany do specyfiki sprzedaży opartej na kursach wymiany obcych walut.

Obejmuje wszystkie fazy procesu sprzedaży, tj. kalkulację wstępną, zawarcie i wydruk umowy, śledzenie stanu realizacji zamówienia i stanu rozliczeń z klientem, wystawienie dokumentów sprzedaży i świadectw homologacji. Umożliwia pełną ewidencję kontaktów klienta z firmą, statystyki sprzedanych i zamówionych pojazdów oraz wykonywanie różnorodnych zestawień statystycznych. Program oprócz sprzedaży samochodów umożliwia obrót akcesoriami i fakturowanie usług.

STS (Stacja Serwisowa) Program obejmujący:

 • ewidencję zleceń i stan ich realizacji;
 • kalkulację kosztów czynności naprawczych w oparciu o normy ustalone przez producenta i własne; - korzystanie z cenników części generowanych przez OTF;
 • rozliczenia pracowników;
 • statystyki obciążenia serwisu i mechaników;
 • historie naprawianych pojazdów.

Zapisy o dokonanych naprawach trafiają do baz systemu, który współpracuje z modułami OTF, FKSil i CTS. Import baz z systemów wyceniania robocizny producentów, np. TECH-15 (OPEL Technical Information System) CIS (Customer Information System). Ewidencja wszystkich kontaktów klientów firmy, tj. charakterystyka klientów, posiadanych przez nich pojazdów i ich stanu technicznego oraz obsługa kart stałego klienta i przygotowywanie danych do akcji promocyjnych.

System jest kompatybilny ze wszystkimi pozostałymi modułami. RCP (Rejestracja czasu pracy) Moduł zapewnia pełny monitoring pracy warsztatu, rejestruje obecność w pracy, przerwy prywatne, wyjścia służbowe, pracę nad czynnościami w poszczególnych zleceniach. Moduł współpracuje z STS w zakresie podglądu stanu prac w warsztacie, rozliczania pracowników i generowania kart pracy.

System jest podzielony na dwa moduły: obsługowy i administracyjny. Moduł obsługowy, to prosta w użyciu aplikacja do wprowadzania danych, wykorzystująca tylko klawiaturę numeryczną, a identyfikująca użytkowników poprzez PIN. Moduł administracyjny umożliwia wprowadzanie użytkowników, raportowanie i modyfikację danych.

OSW (Organizacja stanowisk warsztatowych) Moduł umożliwia ewidencję i wizualizację zajętości stanowisk warsztatowych. Współpracuje z bazami klientów w systemie.

KASA (Moduł kasowy)

Generuje dokumenty kasowe oraz obsługuje dokumenty wystawiane przez programy OTF, STS i CTS. FKsil (Księgowość finansowa i podatkowa) Jest to program freeware, zajmujący się obsługą ksiąg rachunkowych, rejestrów VAT, realizacją płatności i naliczania odsetek.

System umożliwia emisję deklaracji podatkowych oraz zestawień (np. statystycznych). Współpracuje ze wszystkimi pozostałymi modułami, korzystając z tych samych baz.

Instalacja systemu na platformie OpenSource Red Hat LINUX 5.2 (Apollo), często stosowane rozwiązania przy wdrażaniu systemu MOTOFOX. System sprawdza się doskonale w wielu przedsiębiorstwach i agencjach rządowych, przy różnych wielkościach systemów.

Środowisko graficzne ułatwia dostęp do rozproszonych zasobów komputerowych wszystkim użytkownikom, którzy wybierając odpowiednie ikony, wywołują interesujące ich funkcje lub uzyskują niezbędne informacje.

System spełnia wszystkie uznane standardy międzynarodowe, gwarantując przenoszenie, skalowalność i ochronę inwestycji. Wbudowane mechanizmy sieciowe, pozwalają na konstrukcję skalowalnego systemu komputerowego "rosnącego" wraz z potrzebami użytkownika.

Server Motofox, to nie tylko komputer centralny dla systemu LINUX. Równolegle pracuje jako serwer plików i wydruków dla komputerów PC oraz jako wygodne stanowisko (do 12 jednocześnie otwartych sesji).

Przeniesienie wykonywania wszelkich operacji do jednego komputera centralnego (hosta), daje znacznie większą efektywność, bezpieczeństwo i niezawodność, w porównaniu z typowymi sieciami.

Motofox daje bezpośredni dostęp do informacji dla działu księgowości i osób podejmujących strategiczne decyzje zawierający:

 • aktualny stan firmy oraz rentowność poszczególnych działów;
 • obciążenia kapitałowe i współczynnik zwrotu poniesionych nakładów;
 • efektywność działów i poszczególnych pracowników
 • natychmiastowy dostęp do zestawień obrazujących poszczególne aspekty kondycji firmy w interesującym nas okresie.

Sformalizowanie większości działań poprzez ich ujęcie w systemie, pozwala na wyższą dyscyplinę i jakość pracy, lepsze możliwości kontroli i mniejszą zależność funkcjonowania działu od pojedynczego pracownika, zmniejsza obciążenie zautomatyzowanymi schematami czynności. Poprawia efektywności pracy - upraszczając wykonywanie wielu mozolnych czynności.

Poprzez powtarzalne algorytmy zachowań pracownicy przeznaczają mniej czasu na mało produktywne, lecz niezbędne czynności formalne. Dużym ułatwieniem jest też automatyczna generacja wszystkich wymaganych dokumentów na każdym z uprawnionych do ich emisji stanowisk. Lepsza obsługa klientów - klient nie jest dla systemu jedynie zapisem w nagłówku faktury. Wszystkie moduły pracują ze wspólną kartoteką. Każdy kontakt klienta z firmą pozostawia swój ślad w zapisie, dostępne są więc takie zestawienia jak: analiza sprzedaży dla danego kontrahenta, czy historia obsługi jego pojazdu. Moduł "CIS" pozwala dodatkowo gromadzić szereg innych informacji w powiązaniu z klientem, dając pracownikom działu marketingu potężne narzędzie w pracy przy budowania więzi klienta z firmą.


Mobilny przedstawiciel Handlowy

Dwa moduły desktop i aplikacja mobilna. Zadanie: usprawnić bezpośrednią sprzedaż (gotówkowa i faktury) oraz wsparcie zbierania zamówień. System pozwala na:

 • prowadzenie szczegółowej bieżącej i historycznej informacji o klientach,
 • zarządzanie magazynem,
 • planowanie i śledzenie tras użytkownika,
 • śledzenie i raportowanie wydatków,
 • narzędzia badania rynku (monitoring cen, dystrybucji, kwestionariusze indywidualne).
 • generowanie dowolnej konfiguracji raportowania

MOTORYZACJA

Betrans
 

Zlecenia warsztatowe
 • wybieranie pojazdu
 • wybieranie klienta
 • opis usterki
 • przypisywanie mechaników
 • dodawanie robocizny
 • uzupełnianie dodatkowych informacji o naprawie i pojeździe
 • zapisywanie zlecenia i robocizny przez szynę do SAP
 • obieranie części z SAP przez szynę
 • dodawanie normaliów warsztatowych
 • wydruki zlecenia (kilka typów)
Baza pojazdów
 • pobieranie danych z szyny
 • uzupełnianie danych o pojeździe
 • konfiguracja terminów różnych badań technicznych i dozorowych
 • przypisywanie kierowców
 • zarządzanie oponami do pojazdu
Baza klientów
 • zarządzanie
Baza Pracowników
 • przypisywanie roli w systemie
 • przypisywanie stanowisk roboczych
Zarządzanie dodatkowymi typami sprzętów:
 • warsztatowy
 • ogrodniczy
 • inny
Raporty (18sztuk) Administracja:
 • zarządzanie użytkownikami
 • przypisywanie praw do grup roboczych
 • przypisywanie użytkownikom grupy robocze
 • podgląd logów